Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Where on Earth is Homer's Ithaca? Που τελικά είναι η Ομηρική Ιθάκη;

The most important theories and studies on the location  of Homeric Ithaca from the Renaissance to the present day


Οι κυριότερες θεωρίες και μελέτες για την θέση της Ομηρικής Ιθάκης από την εποχή της Αναγέννησης μέχρι σήμερα.

  By Hettie Putman Cramer & Makis Metaxas
Βενετικός χάρτης της Πελοποννήσου (πιθανόν 15ου αιώνα).Η παραδοξότητα του χάρτη είναι η απουσία της καταγραφής των νησιών Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Λευκάδος ενώ καταγράφει μόνο το νησί της Ζακύνθου, τις Εχινάδες και τα νησιά των Στροφάδων.


Spon & Wheler,
writing in 1678, believed that the centre of Homeric Ithaca was the islet of Atokos.
Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Lyon: chez Antoine Cellier le fils, rue Merciere, à la Constance, 1678. Written in French.

William Gell,
writing in 1807, believed that the centre of Homeric Ithaca was at Aetos on the isthmus of the island now called Ithaki, facing east, in or near Vathy Bay.
The Geography and Antiquities of Ithaca. London: Longman, Hurst, Rees and Orme, 1807.

William M. Leake,
writing in 1835, believed that the centre of Homeric Ithaca was on the north-west coast of Ithaki, facing east, in Polis Bay.
Travels in the Morea with a Map and Plans. London: John Murray, 1830.
Travels in Northern Greece. London: John Murray, 1835.

William E. Gladstone,
writing in 1863, believed that the Homeric island of Ithaca was Ithaki, but that Homer’s geography was faulty.
The Dominions of Odysseus, and the Island Group of the Odyssey. Oxford: University Press, 1863.

Henry [Heinrich] Schliemann,
writing in 1869, believed that the centre of Homeric Ithaca must have been at Aetos, on Ithaki.
Ithaque, Le Péloponnèse, Troie: Recherches Archéologiques. Paris: C. Reinwald, libraire-éditeur, 1869.

Théophile Cailleux,
writing in 1878, placed Homeric Ithaca in south-western Spain, near Cadiz in the Guadalete delta.
Pays atlantiques décrits par Homère: Ibérie, Gaule, Bretagne, Archipels, Amériques. Théorie nouvelle. Paris: Maisonneuve et cie., 1878.

Joseph Partsch,
writing in 1890, believed that Homeric Ithaca must have been Ithaki, although its topography does not correspond with Homer’s.
Kephallenia und Ithaca. Athens, 1890. (Karavias Anastatic Editions).

Miltiadis Anninos Kavalieratos,
writing in 1900, believed that Homeric Ithaca was Ithaki and attempted to disprove Wilhelm Dörpfeld’s contention that Homeric Ithaca was the island of Leukas (Lefkada).
Η Ομηρική Ιθάκη - Αρχαιολογική Μελέτη. Athens: Paraskevas Leonis, 1900.

Victor Bérard,
writing in 1902, believed that Homeric Ithaca was Ithaki.
Les Phéniciens et l’Odyssée. Paris: Librairie Armand Colin, 1902-1903.

Wilhelm Dörpfeld
(26 Dec. 1853 - 25 Apr. 1940), after carrying out extensive excavations at various sites on Ithaki and Lefkada (Leukas), propounded the view that the centre of Homeric Ithaca lay south of Nydri on the south coast of Lefkada.
Dörpfeld, Wilhelm (1965), Alt-Ithaka, ein Beitrag zur Homer-Frage. Studien und Ausgrabungen aus der insel Leukas-Ithaka. Unter Mitarbeit von Peter Goessler [u.a.] (Reprint of the 1927 edition). Osnabrück: Zeller.

Gerasimos Volteras,
writing in 1903, maintained that the Paliki peninsula on Kephallenia was the centre of Homeric Ithaca, trusting in the accuracy of Strabo’s report of the existence of a channel between Paliki and the main body of the island. His conclusion was followed later by Bittlestone, Diggle and Underhill (see below).
Ομηρική Ιθάκη: ήτοι κριτική μελέτη διης αποδεικνύεται ότι η Παλική είναι η Ομηρική Ιθάκη [Homeric Ithaca: A critical study proving that Paliki is Homeric Ithaca]. Athens, 1903.

Gustav Lang,
writing in 1905, believed that Homeric Ithaca was Ithaki.
Η Πατρίς του Οδυσσέως [Untersuchungen zur Geographie der Odyssee, tr. Nikolaos Pavlatos]. Athens: Pelasgos, 2001.

Carl Wilhelm Vollgraft,
writing in 1907, believed that the centre of Homeric Ithaca was Ithaki, but that Homer’s geography was faulty.
‘Dulichion - Leukas’ in Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur (1907).

A.E.H. Goekoop,
writing in 1908, believed that the centre of Homeric Ithaca was in south-western Kephallenia, on the summit of the hill where the Castle of Ayios Yeorgios now stands, near the Mycenaean necropolis of Mazarakata, with its port in the bay of Minies, near the airport.
Ithaque La Grande. Athens: Beck & Barth, 1908.

Iakovos Thomopoulos,
writing in 1908, believed that Homeric Ithaca was Ithaki.
Ιθάκη και Όμηρος: Συμβολή εις την Ομηρικήν τοπογραφίαν και το Ομηρικόν ζήτημα εις μέρη τρία [Ithaca and Homer: A Contribution to Homeric topography and the Homeric question, in three parts], Athens 1908.

Nikolaos Pavlatos,
writing, in 1908, supported the view that Ithaki was Homeric Ithaca.
Η Ομηρική Ιθάκη: Μελέτη υπέρ της ταυτότητος της Οδυσσέως Ιθάκης προς την παραδεδομένην ομώνυμον [Homeric Ithaca: A study supporting the identification of Odysseus’ Ithaca with the island traditionally bearing the same name]. Athens, 1908.

Lord Rennell of Rodd,
writing in 1927, believed that Homeric Ithaca was Ithaki.
J.R. Rennell, Homer's Ithaca: A Vindication of Tradition. London: Arnold, 1927.

Athanasios Lekatsas (1877-1924),
in papers written over the years from 1902 to his death (in a three-volume work published posthumously in 1933), disputed Dörpfeld’s identification with Lefkada (Leukas) and contended that Ithaki was Homeric Ithaca.
Η Ιθάκη [Ithaca]. Athens: Antonios I. Lekatsas, 1933.

J. Goekoop-de Jongh,
writing in 1933, supported the view of her husband A.E.H.Goekoop that the island of Kephallenia was Homeric Ithaca.
Le Nésos Homérique, 1933.

Filippos N. Oikonomou,
writing in 1937, believed that Homeric Ithaca was Ithaki, with its main town in the locality of Vounos, on the slopes of the hill called Karaveiko Vouno. He places Eumaios’ cottage in the north of the island, in the area of Ayios Athanasios, and the Cave of the Nymphs on the shore of Ofalles Bay.
Ιθάκη η Αμφίαλος [‘Amphialos’ Ithaca]. Athens, 1937.

Dionysios Korkos,
writing in 1965, believed that the centre of Homeric Ithaca was around the modern village of Skala in southern Kephallenia.
Η βασίλισσα των Ιονίων νήσων [The Queen of the Ionian Islands]. Athens, 1937.

W.A. Heurtley & Sylvia Benton,
two English archaeologists, believed that the centre of Homeric Ithaca was on Ithaki. They therefore conducted a series of excavations in the Loizos Cave in the north of the island, which yielded some important finds, mostly of the Geometric period.

J.V. Luce,
in two books published in 1974 and 1998, believed that the centre of Homeric Ithaca was on Polis Bay in northern Ithaki.
W.B. Stanford & J.V. Luce, The Quest for Ulysses. New York: Praeger Publishers, 1974.
J.V. Luce, Celebrating Homer’s Landscapes:Troy and Ithaca Revisited. Yale University Press, 1998.

Sarantis Symeonoglou,
writing since 1984, believes that the centre of Homeric Ithaca was at Aetos on the central isthmus of Ithaki.
«Η Ομηρική Γεωγραφία της Ιθάκης» [‘The Homeric Geography of Ithaca’] in Ιλιάδα και Οδύσσεια. Μύθος και ιστορία: Proceedings of the 4th International Symposium on the Odyssey, 9-15 September 1984), 1986, 91-110.
The Odyssey Project.

C.H. Goekoop,
the grandson of A.E.H. Goekoop, writing in 1990, believed that the centre of Homeric Ithaca was in northern Kephallenia, near the small town of Fiskardo on the Erissos peninsula.
Op zoek naar Ithaka. Weesp: Heureka, 1990.
Where on Earth is Ithaca? A Quest for the Homeland of Odysseus. Delft: Eburon, 2010.

Henriette Putman Cramer & Gerasimos Metaxas-Angeletatos,
in a brief paper written in 1991 and a fuller study written in 2000, placed the centre of Homeric Ithaca in south-eastern Kephallenia: in the Iraklio valley, near the mouth of the Vohynas torrent and close to the town of Poros.
Ομηρική Ιθάκη, ένα αταύτιστο κέντρο στα νησιά των Κεφαλλήνων [Homeric Ithaca: An unidentified Mycenaean city in the islands of the Kephallenians]. Athens: Kaktos, 2000.
«Πρόννοι και Ομηρική Τοπογραφία» [‘Pronnoi and Homeric Topography’] in Συνέδριο για την Ιστορία τα γράμματα και την λαογραφία της περιοχής των Πρόννων [Conference on the History, Literature and Folklore of the Pronnoi District]. Kephallenia, 2005.
Έστι τις νήσος Αστερίς: Το νησί των μνηστήρων [‘There is an island called Asteris’: The island of the suitors]. Reithron Editions, 2011.
Εν Δήμω Ιθάκης [In the Deme of Ithaca]. Reithron Editions, 2011.
Αναζητώντας τα ίχνη του μαινόμενου Ηρακλή στα νησιά των Τηλεβόων [On the Track of ‘Hercules Furens’ in the islands of the Teleboans]. Reithron Editions, 2013.     http://homericithaca.blogspot.gr/

Alekos Filippas,
writing in 1995, places the centre of Homeric Ithaca on the island of Lefkada (Leukas).
Λευκάδα η Ομηρική Ιθάκη [Lefkada, the Homeric Ithaca]. Athens: Nefeli, 1995.

Georgios L. Papakonstantinou,
writing in 1997, places Homeric Ithaca on the island of Lefkada (Leukas).
Τα Ομηρικά Έπη και το πραγματικό Βασίλειο του Οδυσσέα [The Homeric Epics and the Real Kingdom of Odysseus]. Athens, 1997.

Heinz Warnecke,
writing in 1997, places Homeric Ithaca on the island of Kephallenia.
‘Die historisch-geographische Lösung des Ithaka-Problems’, in Orbis Terrarum, Bd. 3, Stuttgart, 1977, 77-99.

Kostas Doukas,
writing in 1997, places the centre of Homeric Ithaca on the island of Lefkada (Leukas).
Το μεγάλο μυστικό του Ομήρου [The Great Mystery of Homer], 3 vols. Athens: Eleftheri Skepsis, 1997.
«Η παλαιότητα του Ομήρου, η Αστερίς και η πραγματική Ιθάκη» [‘The antiquity of Homer, Asteris and the real Ithaca’], Prokymaia, No. 4, October-December 2008, 12-19.

Evangelos Tsimaratos,
in a study published posthumously in 1998, located the centre of Homeric Ithaca in central Kephallenia, but he agreed with Strabo that the Paliki peninsula must have been a separate island at that time.
Ποια η Ομηρική Ιθάκη [Which was Homeric Ithaca?]. Athens: Society for the Study of Greek History, 1998.

Nicolas G. Livadas
placed the centre of Homeric Ithaca in the area of Ankonas, on the isthmus of the Paliki peninsula in Kephallenia.
Κεφαλληνία: Η αποκάλυψη της Ομηρικής Ιθάκης [Odysseus’ Ithaca: The Riddle Solved, ed. and tr. Constantine Bisticas], Athens, 1998.
Livadas’ theory was supported by Nikolaos Kambanis, who set out his own conclusions in a book published in 2005 with the title Το νησί με τις ευθείες [The Island with the Straight Lines]. Then in 2014, following on from that study, Gerasimos Lykoudis published his own views in Αλεξιάδα, Ροβέρτος Γυισκάρδος και Ομηρική Ιθάκη [The Alexiad, Robert Guiscard and Homeric Ithaca].


Gilles le Noan,
writing in 1989-2004, suggested that the centre of Homeric Ithaca was the Paliki peninsula in Kephallenia, but rejected the theory of the existence of a channel between Paliki and the main body of the island.
A la recherche d'Ithaque, la ferme d'Eumée, le palais d'Ulysse. Quincy-sous-Senart, France: Éditions Tremen, 2005.
Η καλόδυση Ιθάκη [The Sunset Ithaka, tr. Manolis Pantos]. Quincy-sous-Senart, France: Éditions Tremen, 2005.

Vangelis Pantazis,
writing in 1999, believes that the island of Kephallenia is Homeric Ithaca. The works listed below  represent only a small part of his voluminous output on the subject of Homeric geography in general.
«Το μέγεθος της Ομηρικής Ιθάκης» [‘The Size of Homeric Ithaca’]. Kefalliniaka Chronika 8 (1999) 267-274.
Η Ομηρική Ζάκυνθος - Οι «ιερές» Εχίνες και το μυστήριο του χαμένου Δουλιχίου [Homeric Zakynthos: The ‘sacred’ Echinai and the mystery of lost Doulichion]. Periplous Editions. This book, together with many of his other publications, is part of a trilogy, as yet unpublished, entitled Homeric Geography and the Homeric Age.
His published books to date are:
Χάρτες και ιδεολογίες [Maps and Ideologies]. Athens: Kalvos Editions, 1989.
Ομηρική Γεωγραφία και Ομηρική εποχή [Homeric Geography and the Homeric Age], vol. I: Ο εξομηρισμός της αρχαίας Ελλάδας και το πρόβλημα τψν Μυκηνών [The ‘Homerization’ of Ancient Greece and the Problem of Mycenae]. Athens: Kastaniotis, 1996.
Η Ομηρική Ζάκυνθος - Οι «ιερές» Εχίνες και το μυστήριο του χαμένου Δουλιχίου [Homeric Zakynthos: The ‘sacred’ Echinai and the mystery of lost Doulichion]. Athens: Periplous Editions, 2002.
Όμηρος και Τροíα: Ερμηνεύοντας τα νέα ευρήματα [Homer and Troy: Interpreting the new finds]. Athens: Kardamitsas Publications, 2006.
«Βασιλείς από την θάλασσα: Από τους qa-si-re-we της Γραμμικής Β στους pa-si-le-se της Κύπρου [‘Kings’ from the Sea: From the qa-si-re-we of Linear B to the pa-si-le-se of Cyprus]. Athens, 2009.

Petros Petratos,
writing in 1999, believes that the island of Kephallenia was Homeric Ithaca. He has written specialized studies on Homeric topography.
«Ομηρικό σπήλαιο των Νυμφών: Το σπήλαιο της Μελισσάνης» [‘The Homeric Cave of the Nymphs: The Melissani Cave’}, Kefalliniaka Chronika 8 (1999) 239-265.
«Τα Ομηρικά Κροκύλεια» [‘Homeric Krokyleia’], Kefalliniaka Chronika 9 (2003) 155-165.

Christos Tzakos,
writing in 1999-2003, believes that Homeric Ithaca was the island of Ithaki.
«Περί Ομηρικής Ιθάκης» [‘On Homeric Ithaca’], periodical Odysseia, 1999. 2000, 2002.
Έκθεση συνοπτική περί Ομηρικής Ιθάκης (οι λόγοι ταύτισης με τη σημερινή). Σύντομο δοκίμιο για την Ομηρικής Ιθάκη [A Summary Report on Homeric Ithaca (the reasons for identifying it with modern Ithaki]: A brief essay on Homeric Ithaca]. Athens, 2002.

Robert Bittlestone, James Diggle & John Underhill,
writing first in 2003 and then in 2005, believe that the Paliki peninsula on Kephallenia was the centre of Homeric Ithaca, on the strength of the probably existence of ‘Strabo’s channel’ separating Paliki and the main body of the island.
Odysseus Unbound: The Search for Homer's Ithaca. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005.

Anna Tziropoulou Efstathiou,
writing in 2003, believes that Homeric Ithaca is the island of Kephallenia.
Ομιρος Τηλεμάχου Οδυσσείδης [Omiros Tilemachou Odyssoeidis]. Athens, A. Georgiadis Editions, 2003.

Metropolitan Athenagoras,
writing in 2005, believed that the island of Paxi (Paxos) was Homeric Ithaca.
Το νησί των Παξών είναι η Ομηρική Ιθάκη [The Island of Paxi is Homeric Ithaca]. Athens: Eleusis Editions, 2005.

Felice Vinci
wrote in 2006 a detailed and meticulously documented monograph setting out to prove that many Homeric places can be identified in the geographic landscape of the Baltic
The Baltic Origins of Homer's Epic Tales. Rochester, Vermont: Inner Traditions, 2006.

Michael Kordosis,
writing in 2007, believes that the centre of Homeric Ithaca was the northern part of Ithaki. He also declares his views on the positions of other nearby islands in Odysseus’ kingdom (Asteris, Same and Doulichion) and other places mentioned in the Odyssey.
Η Ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή [Homeric Ithaca (island and city) in relation to the Ithaca of later antiquity and the Byzantine period]. Athens: Karavias, 2007 (in the series ‘Library of Historical Studies).

Athanasios Daniil,
writing in 2008, places the centre of Homeric Ithaca in south-eastern Kephallenia, in the Iraklio valley. In this work he gives his verdict on whether or not Homer had first-hand knowledge of the age of Odysseus.
«Ομηρική Ιθάκη το τέλος του Ταξιδιού» [‘Homeric Ithaca: Journeys End’].
(Online edition: www.yantzi.gr/products-page )

Odysseas Metaxas
wrote in 2008 a study examining the age-old tradition which formed the basis of the story of the Odyssey and the ways in which that tradition was interwoven with the creation, the ‘biography’ and the topography of Homer’s epic, which, on the evidence of the finds, appears to be connected with the Mycenaean period on the island of Kephallenia.

«Η Βιογραφία της Οδύσσειας» [‘The Biography of the Odyssey’] (in preparation).


Οι κυριότερες θεωρίες και μελέτες για την θέση της Ομηρικής Ιθάκης από την εποχή της Αναγέννησης μέχρι σήμερα. Spon & Wheler 
-γράφοντας το 1678- πίστευαν ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν το σημερινό νησί Άτοκος.
«Voyage d’Italie, deDalmatie, de Grece et du Levant», Published 1678 by Chez Antoine Cellier le fils, rue Merciere, à la Constance in A Lyon . Written in French.

William Gell 
- γράφοντας το 1807 -πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στον ισθμό της σημερινής νήσου Ιθάκης στην θέση Αετός βλέποντας προς τα ανατολικά, μέσα ή κοντά στον κόλπο του Βαθέως.
«The Geography and Antiquities of Ithaca». London: Longman, Hurst, Rees and Orme. 1807.

William M. Leake 
- γράφοντας στο 1835- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην βορειοδυτική ακτή της σημερινής νήσου Ιθάκης στον λεγόμενο κόλπο της Πόλης. 
«Travels in the Morea with a Map and Plans». London: John Murray. 1830.
«Travels in Northern Greece». London: John Murray. 1835.

William Gladstone
 – γράφοντας το 1863 – πίστευε ότι η Ομηρική νήσος Ιθάκη ήταν η σημερινή νήσος Ιθάκη αλλά η Ομηρική γεωγραφία ήταν λανθασμένη.
«The dominions of Odysseus, and the island group of the Odyssey».

Henry Schliemann
 – γράφοντας το 1869- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης θα πρέπει να ήταν στην θέση Αετός στο σημερινό νησί της Ιθάκης.
«Ithaque Le Pelopponesse Troie. Recherches Archeologiques» Paris : Reinwald C. Libraire 1869

Théophile Cailleux 
- γράφοντας στο 1878 – τοποθέτησε την θέση της Ομηρικής Ιθάκης στη νοτιοδυτική Ισπανία, στο δέλτα του Guadalete, κοντά στο Cádiz.
«Pays atlantiques décrits par Homère», Ibérie, Gaule, Bretagne, Archipels, Amériques, Théorie nouvelle. (trsl: Atlantic lands described by Homer: the Iberian peninsula, Gaul, Britain, the Atlantic islands, the Americas. A new theory). Paris: Maisonneuve et cie; OCLC: 23413881. 1878

Joseph Partsch
 – γράφοντας το 1890- πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη πρέπει να ήταν η σημερινή νήσος Ιθάκη παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε αντιστοιχία με την Ομηρική τοπογραφία.
«Kephallenia und Ithaca» Αθήνα 1890 Εκδότης: Καραβία, Δ. Ν. - Αναστατικές Εκδόσεις

Μιλτιάδης Άννινος Καβαλιεράτος
 - γράφοντας το 1900- πίστευε οτι η Ομηρική Ιθάκη είναι η σημερινή νήσος Ιθάκη και προσπάθησε να καταρρίψει τη θέση του Wilhelm Dörpfeld που θεωρούσε ως Ομηρική Ιθάκη την νήσο Λευκάδα.
«Η Ομηρική Ιθάκη- Αρχαιολογική Μελέτη»-. Εν Αθήναι 1900, εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη.

Victor Berard
- Γράφοντας το 1902 – πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η σημερινή νήσος Ιθάκη.
«Les Pheniciens et I’ Odyssee»  Book on Demand (January 1, 1901)

Wilhelm Dörpfeld 
(26 Δεκ 1853 - 25 Απριλίου 1940) - μετά από εκτεταμένες ανασκαφές που πραγματοποίησε σε διάφορες τοποθεσίες της Ιθάκης και της Λευκάδας , πρότεινε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης βρισκόταν δυτικά του Νυδρίου στη νότια ακτή της Λευκάδας.
Dörpfeld, Wilhelm (1965). « Alt-Ithaka, ein Beitrag zur Homer-Frage. Studien und Ausgrabungen aus der insel Leukas-Ithaka». Unter Mitarbeit von Peter Goessler [u.a.](Neudruck der Ausg. 1927. ed.). Osnabrück: Zeller.

Γεράσιμος Βολτέρας
 - γράφοντας το 1903- θεώρησε ότι η χερσόνησος της Παλικής ήταν το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης, πιστεύοντας στην ορθότητα της πληροφορίας που μετέφερε ο Στράβωνας για την ύπαρξη ισθμού μεταξύ της Παλλικής και του κεντρικού κορμού της Κεφαλληνίας. Την άποψη αυτή ασπάστηκαν αργότερα οι . Bittlestone / Diggle / Underhill, (Βλέπε παρακάτω).
«Ομηρική Ιθάκη: ήτοι κριτική μελέτη δι’ ης αποδεικνύεται ότι η Παλική είναι η Ομηρική Ιθάκη». Αθήνα 1903. 

Lang, Gustav 
.(Μετ. Παυλάτος Νικόλαος) -γράφοντας το 1906- πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι το σημερινό νησί της Ιθάκης
«Η Πατρίς του Οδυσσέως» , Φωτοανατύπωση Αθήνα : Πελασγός, 2001

Carl Wilhelm Vollgraft 
– γράφοντας το 1907- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν το σημερινό νησί της Ιθάκης αλλά η Ομηρική γεωγραφία ήταν λανθασμένη.
«Dulichion- Leukas»

A.E.H Goekoop
 –γράφοντας το 1908- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην νοτιοδυτική Κεφαλληνία επί της κορυφής του λόφου όπου σήμερα βρίσκεται το κάστρο του Αγίου Γεωργίου κοντά στο μυκηναϊκό νεκροταφείο των Μαζαρακάτων και έχοντας ως λιμάνι τις Μηνιές κοντά στο σημερινό αεροδρόμιο" 
«Ithaque La Grande» . Athens: Beck & Barth. 1908.

Ιάκωβος Θωμόπουλος, 
-γράφοντας το 1908- πίστευε ότι η Ομηρική νήσος Ιθάκη είναι η ίδια με την σημερινή.
«Ιθάκη και Όμηρος : Συμβολή εις την Ομηρικήν τοπογραφίαν και το Ομηρικόν ζήτημα εις μέρη τρία». Αθήνα 1908.

Παυλάτος Νικόλαος.
- γράφοντας το 1908- υπερασπίσθηκε την άποψη οτι η σημερινή νήσος Ιθάκη ήταν και η Ομηρική.
«Η Ομηρική Ιθάκη» ( Μελέτη υπέρ της ταυτότητος της Οδυσσέως Ιθάκη προς την παραδεδομένην ομώνυμον)
Αθήνα 1908. 

Ο λόρδος Rennell, του Rodd
- γράφοντας το 1927-πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη ήταν το σημερινό νησί της Ιθάκης 
Rennell, J.R. (1927). «Homer's Ithaca : A Vindication of Tradition». London: Arnold.

Αθανάσιος Λεκατσάς (1877-1924)
- γράφοντας κατά καιρούς από το 1902 έως το τέλος της ζωής του- (σε τρίτομο έργο που δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του το 1933), προσπάθησε να αντικρούσει την άποψη του Wilhelm Dörpfeld περί Λευκάδος και υποστήριξε την θέση οτι η σημερινή Ιθάκη ήταν και η Ομηρική.
«Η ΙΘΑΚΗ» Εκδότης :Αντώνιος Ι. Λεκατσάς, Αθήνα 1933

J.Coekop-de Jongh
-γράφοντας το 1933- υποστήριξε την άποψη του άνδρα της Α.Ε.Η Coekoop οτι η νήσος Κεφαλληνία ήταν η Ομηρική Ιθάκη.
«La Nésos Homérique» 1933

Φίλιππος Ν. Οικονόμου
-γράφοντας  το 1937 πίστευε οτι η Ομηρική Ιθάκη ήταν στο σημερινό νησί της Ιθάκης  και το κέντρο της πέριξ του λεγόμενου "Καραβέϊκου βουνού" στην θέση "Βούνος". Τοποθετεί την περιοχή του Εύμαιου στην βόρεια Ιθάκη (περιοχή Άγιος Αθανάσιος) και το σπήλαιο των νυμφών στον όρμο των Οφαλλών.
"Ιθάκη η Αμφίαλος"  Εν Αθήναις 1937

Διονύσιος Κορκός 
– γράφοντας το 1965- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν η νότιος Κεφαλληνία γύρω από τον σημερινό οικισμό της Σκάλας.
«Η βασίλισσα των Ιονίων νήσων». Πάτρα 1965 

W.A Heurtley και Sylvia Benton
 (Άγγλοι αρχαιολόγοι) πίστευαν ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στο σημερινό νησί της Ιθάκης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποίησαν μια σειρά από ανασκαφές στην βόρεια Ιθάκη και στο λεγόμενο σπήλαιο του Λοΐζου φέρνοντας στο φως σημαντικά ευρήματα κυρίως της γεωμετρικής περιόδου. 

J.V. Luce 
– γράφοντας αρχικά το 1974 και ακολούθως το 1998- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην θέση του κόλπου Πόλις στο βόρειο τμήμα της σημερινής νήσου Ιθάκης 
«The Quest for Ulysses», Publisher: Praeger Publishers; 1ST edition (1974)
«Celebraiting Homer’s Landscapes» Yale University Press; First edition (December 11, 1998)

Sarandis Symeonoglou
 – γράφοντας από το 1984- θεωρεί ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης είναι επί του αυχένα της σημερινής νήσου Ιθάκης στην τοποθεσία Αετός.
«Η Ομηρική Γεωγραφία της Ιθάκης, Ιλιάδα και Οδύσσεια Μύθος και ιστορία»: Από τα Πρακτικά του Δ Συνεδρίου για την Οδύσσεια (9-15 Σεπτεμβρίου 1984). 1986, σελ.
The Odyssey Project

C.H Goekoop 
(εγγονός του AEH Goekoop) – -γράφοντας το 1990-, θεώρησε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην βόρεια Κεφαλληνία στην περιοχή της Ερίσου, κοντά στην κωμόπολη του σημερινού Φισκάρδου.
«Op zoek naar Ithaka». Weesp: Heureka. 1990.
«Where on Earth is Ithaca? A Quest for the Homeland of Odysseus». Delft: Eburon. 2010. ISBN 978-90-5972-344-3

Henriette Putman Cramer & Γεράσιμος Μεταξάς – Αγγελετάτος
 -γράφοντας αρχικά το 1991 μια συνοπτική μελέτη και ακολούθως μια πληρέστερη το 2000 - τοποθέτησαν το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης στην νοτιοανατολική Κεφαλληνία και συγκεκριμένα στην λεκάνη της κοιλάδας του Ηρακλείου κοντά στην περιοχή των εκβολών του χειμάρρου Βόχυνα όπου βρίσκεται η σημερινή κωμόπολη του Πόρου.
«Ομηρική Ιθάκη ένα αταύτιστο μυκηναϊκό κέντρο στα νησιά των Κεφαλλήνων». Αθήνα 2000.Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ . ISBN 960-382-408-9 
«Πρόννοι και Ομηρική Τοπογραφία». Κεφαλληνία 2005 από τον τόμο :Συνέδριο για την Ιστορία τα γράμματα και την λαογραφία της περιοχής των Πρόννων.
«Εστι τις νήσος Αστερίς: Το νησί των μνηστήρων». 2011 Εκδόσεις Reithron
«Εν Δήμω Ιθάκης». 2011 Εκδόσεις Reithron
«Αναζητώντας τα ίχνη του μαινόμενου Ηρακλή στα νησιά των Τηλεβόων» 2013 Εκδόσεις Reithron.
http://homericithaca.blogspot.gr/

Αλέκος Φίλιππας
 - γράφοντας το 1995- τοποθετεί το κέντρο της Ομηρική Ιθάκης στο σημερινό νησί της Λευκάδος.
«Λευκάδα η Ομηρική Ιθάκη» Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1995.

Γεώργιος Λ. Παπακωνσταντίνου 
- γράφοντας το 1997- τοποθετεί την Ομηρική Ιθάκη στην σημερινή νήσο Λευκάδα.
«Τα Ομηρικά Έπη και το πραγματικό Βασίλειο του Οδυσσέα» Αθήνα 1997

Heinz Warnecke
 - γράφοντας το 1997- τοποθετεί την Ομηρική Ιθάκη στο νησί της Κεφαλληνίας
«Die Historische Geographische Losung des Ithaca Problems», in Orbis Terrarum Bd. 3 Stuttgart 1977 (77-99)

Κώστας Δούκας
 – γράφοντας το 1997- τοποθετεί το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης στο σημερινό νησί της Λευκάδος. 
«Το μεγάλο μυστικό του Ομήρου» τόμοι 3 Αθήνα 1997, Εκδότης: Ελεύθερη Σκέψις 
«Η παλαιότητα του Ομήρου, η Αστερίς και η πραγματική Ιθάκη», περιοδικό Προκυμαία (τεύχος 4o, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σελ. 12-19) 

Ευάγγελος Τσιμαράτος 
σε μελέτη του που δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του -το 1998- τοποθέτησε το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης στο κεντρικό κορμό της νήσου Κεφαλληνίας αποδεχόμενος την άποψη του Στράβωνα ότι η χερσόνησος της Παλλικής αποτελούσε εκείνη την εποχή ένα ξεχωριστό νησί .
«Ποια η Ομηρική Ιθάκη». Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Ελληνικής Ιστορίας. 1998.

Νικόλας Γ. Λειβαδάς
 τοποθέτησε το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης γύρω από την περιοχή του Αγκώνα στον αυχένα της χερσονήσου της Παλλικής. 
«Κεφαλληνία: η αποκάλυψη της Ομηρικής Ιθάκης» (Κωνσταντίνος Μπίστικας , Εκδότης, μεταφραστής)
Την θεωρία του Νικολάου Λειβαδά υποστήριξε ο Νικόλαος Καμπάνης γράφοντας την δική του άποψη σε βιβλίο που εξέδωσε το 2005 που φέρει το τίτλο "Το νησί με τις ευθείες". Σε συνέχεια αυτής της μελέτης το 2014 ο Γεράσιμος Λυκούδης εξέδωσε την δική του προσέγγιση με το βιβλίο "Αλεξιάδα Ροβέρτος Γυισκάρδος και Ομηρική Ιθάκη".     

Gilles-le Noan
 έγραψε από 1989-2004- και άφησε να εννοηθεί ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης είναι η χερσόνησος της Παλλικής , αλλά απέκλεισε την θεωρία της ύπαρξης διαύλου που θα χώριζε εκείνη την εποχή την χερσόνησο της Παλλικής από τον κύριο κορμό της νήσου Κεφαλληνίας.
«A la recherche d'Ithaque, la ferme d'Eumée, le palais d'Ulysse». Quincy-sous-Senart, France: Editions Tremen. 2005.
«The Ithaca of the sunset». Quincy-sous-Senart, France: Editions Tremen. 2005.
«Η καλόδυση Ιθάκη». Quincy-sous-Senart, France: Editions Tremen. 2005.

Βαγγέλης Πανταζής ,
  - έγραψε το 1999 – και θεωρεί ότι το σημερινό νησί της Κεφαλληνίας είναι η Ομηρική Ιθάκη. Το κείμενο αυτό αποτελεί μικρό τμήμα μιας συνολικής μελέτης που αφορά την Ομηρική τοπογραφία στο σύνολό της.
«Το μέγεθος της Ομηρικής Ιθάκης», Κεφαλληνιακά Χρονικά τόμος 8 , 1999 σελ. 267-274
«Η Ομηρική Ζάκυνθος - Οι "ιερές" Εχίνες και το μυστήριο του χαμένου Δουλιχίου» (Εκδόσεις Περίπλους) Το βιβλίο αυτό  όπως και πολλές δημοσιεύσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι μέρος μιας τριλογίας, αδημοσίευτης ακόμη, με γενικό τίτλο «Ομηρική Γεωγραφία και Ομηρική Εποχή».
Τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα βιβλία του είναι:
-«Χάρτες και ιδεολογίες», εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1989,
-«Ομηρική γεωγραφία και Ομηρική εποχή τ. Ι. Ο εξομηρισμός της αρχαίας Ελλάδας και το πρόβλημα των Μυκηνών», εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, Αθήνα 1996,
-«Η Ομηρική Ζάκυνθος, οι «ιερές» Εχίνες και το μυστήριο του χαμένου Δουλιχίου», εκδ. Περίπλους, Αθήνα 2002,
-«Όμηρος και Τροία: Ερμηνεύοντας τα νέα ευρήματα», εκδ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 2006,
-«"Βασιλείς” από την θάλασσα; Από τους qa-si-re-we της Γραμμικής Β στους pa-si-le-se της Κύπρου», Αθήνα 2009.
http://vaggelispantazis.wordpress.com/about/

Πέτρος Πετράτος
 – έγραψε το 1999- θεωρεί ότι το σημερινό νησί της Κεφαλληνίας είναι η Ομηρική Ιθάκη. Συνέταξε θεματικές μελέτες για την Ομηρική τοπογραφία
«Ομηρικό σπήλαιο των Νυμφών: το σπήλαιο της Μελισσάνης», Κεφαλληνιακά Χρονικά τόμος 8 , 1999 σελ 239-265.
«Τα Ομηρικά Κροκύλεια», Κεφαλληνιακά Χρονικά.τομ 9 , 2003, σελ. 155-165.

Χρήστος Τζάκος 
-έγραψε από το 1999 - 2003, και πιστεύει ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι το σημερινό νησί της Ιθάκης. 
«Περί Ομηρικής Ιθάκης». Περιοδικό Odusseia 1999, 2000, 2002.
«Έκθεση συνοπτική περί Ομηρικής Ιθάκης (οι λόγοι ταύτισης με τη σημερινή) Σύντομο Δοκίμιο για την ομηρική Ιθάκη». Αθήνα. 2002.

Robert Bittlestone, James Diggle και John Underhill 
- έγραψαν σε πρώτη φάση το 2003 και ακολούθως το 2005, πιστεύουν ότι η χερσόνησος της Παλλικής είναι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης βασιζόμενοι στην πιθανή ύπαρξη του "Καναλιού του Στράβωνα" που πιθανόν θα χώριζε την χερσόνησο της Παλλικής από τον κυρίως κορμό της Κεφαλληνίας , 
«Odysseus Unbound: The Search for Homer's Ithaca». Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2005. ISBN 0-521-85357-5. 

Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου
 - έγραψε το 2003- και πιστεύει οτι η Ομηρική Ιθάκη είναι το νησί της Κεφαλληνίας 
«Όμηρος Τηλεμάχου Οδυσσείδης» Εκδόσεις Α. Γεωργιάδης, Αθήνα 2003. 

Μητροπολίτης Αθηναγόρας 
- έγραψε το 2005- και πίστευε οτι το νησί των Παξών είναι η Ομηρική Ιθάκη.
«Το νησί των Παξών είναι η Ομηρική Ιθάκη» Εκδόσεις Ελευσίς Αθήνα 2005 

Felice Vinci 
- έγραψε το 2006 μια σχολαστική γεωγραφική ανάλυση, που προσπαθεί να αποδείξει ότι πολλές ομηρικές θέσεις μπορούν να εντοπιστούν στο γεωγραφικό τοπίο της Βαλτικής.
«The Baltic Origins of Homer's Epic Tales». Rochester, Vermont: Inner Traditions. 2006. ISBN 1-59477-052-2

Μιχαήλ Κορδώσης,
 - έγραψε το 2007- και πιστεύει ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης είναι το βόρειο τμήμα της σημερινής νήσου Ιθάκης, τοποθετείται επίσης για τις άλλες θέσεις των γύρω νήσων του βασιλείου του Οδυσσέως (Αστερίδας, Σάμης και Δουλιχίου) καθώς και για τις άλλες τοποθεσίες που αναφέρονται στην Οδύσσεια.
«Η Ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή». Eκδόσεις: Καραβία, Σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών ISBN: 9602581018

Αθανάσιος Δανιήλ
 - έγραψε το 2008- τοποθετεί το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης στην νοτιοανατολική Κεφαλληνία και συγκεκριμένα στην κοιλάδα του Ηρακλείου. Η μελέτη αυτή επιχειρεί να δώσει απαντήσεις για την άμεση σχέση-γνώση του Ομήρου με την εποχή του Οδυσσέως.
«Ομηρική Ιθάκη το τέλος του Ταξιδιού». 
(Ηλεκτρονική έκδοση www.yantzi.gr/products-page)

Οδυσσέας Μεταξάς
 -έγραψε το 2008- Η μελέτη αυτή εξετάζει την διαχρονική  παράδοση στην οποία βασίστηκε η ιστορία της Οδύσσειας, και πως αυτή συμπλέκεται με την δημιουργία, την ‘βιογραφία’ και την τοπογραφία του έπους που σύμφωνα με τα ευρήματα φαίνεται να είχε σχέση κατά την μυκηναϊκή περίοδο με το σημερινό νησί της Κεφαλληνίας. 
«Η βιογραφία της Οδύσσειας» (Μελέτη υπό δημοσίευση).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.