Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Searching for the exact location of "clearly-seen" Ithaca, the capital of Odysseus’ Mycenaean island kingdom in Western Greece.


Dedicated to our friends, Eric & Susanne Metaxas. 
Text & Copyright: Hettie Putman Cramer & Makis Metaxas


Introduction

The search for Homeric Ithaca and the controversy over whether it could be definitely identified with the Ithaki of historical times appears to date back to very early in the historical era. Of the ancient writers, Strabo (C 454) is the one who tells us most about the doubt in the minds of the geographers and historians of antiquity when he says:

«Ού γάρ ευκρινώς αποδίδωσιν ο ποιητής ούτε περί της Κεφαλληνίας ούτε περί της Ιθάκης και των άλλων πλησίον τόπων, ώστε και οι εξηγούμενοι διαφέρονται και οι ιστορούντες.»

" For the poet [sc. Homer] does not express himself clearly concerning either Kephallenia or Ithaca or the other places nearby, with the result that both commentators and historians disagree with one another ". 
.